Kırım savaşı hakkında bilgi

0
98

Kırım savaşı

İngiliz ve Fransız birlikleri tarafından desteklenen Osmanlı ordusu Rusya’ya, Kırım’da da bir darbe vurmayı tasarlamıştı. Müttefik (birleşmiş) ordular (Osmanlı-İngiliz:Fransız) 14 Eylül 1854 günü Kırım’a çıktı. Sivastopol üzerinden yürüyüp Alma nehrinin kuzey sahillerine yaklaştılar. Burada Rus birlikleriyle yapılan savaşta büyük bir başarı sağlandı. Ve Alma zaferi adıyla tarihimize geçti (20 Eylül 1854).

Müttefikler, karşılarına çıkan Rus ordularını perişan ede ede yürüyüşü sürdürdüler. 25 Ekim günü Balaklava adı verilen limanı aldılar. Ardından tn-kerman zaferini kazandılar (5 Kasım 1854). * *
Bu sırada İstanbul’da bir sadrazam değişikliği oldu. Kıbrıs Mehmed Emin Paşanın yerine Reşid Paşa dördüncü defa sadrazamlığa getirildi (23 Kasım 1854).

Ruslar bütün cephelerde yeniliyordu. Rus Çarı I. Nikola, zafer haberini beklerken, sürekli olarak mağlûbiyet haberleri alıyordu. Dayanamaz hale gelmişti. Bir zamanlar Osmanlı Devleti için “hasta adam” dediğini hatırlıyor ve acı acı gülerek, “Hasta adam bizi yüreğimizden vurdu” diyordu.

Nihayet, Rus tarihlerine göre, “namusunu kurtarmak için” intihar etti (2 Mart 1855) Müttefik kuvvetler 4 Eylül 1855’te genel hücum kararı aldı. Dört yandan geçilen saldırılar sonucu Rus mukavemeti kırıldı. Orduları bozuldu. Gerçi Rusya uzun bir kuşatmadan sonra Kars kalesini teslim aldı, ancak bundan baş-■ ka da bir varlık gösteremedi. Sonunda barış istemeye başladılar.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here