Koca Yusuf Paşa 2. Sadrazamlığı 3. Selim Sultan Dönemi

0
139

sultan 3. selimOsmanlı Devletinde adam kıtlığı de­vam ediyordu. Daha önce de belirttiği­miz gibi, kabiliyetli insanlar fazla ye­tişmiyordu. Bu yüzden bir sadrazam değişikliği gerektiğinde Padişah, önce azlettiği Koca Yusuf Paşadan başkası­nı bulamadı. Sadrazamlık mührünü ikinci defa Koca Yusuf Paşaya verdi. Şerif Hasan Paşayı da idam ettirdi (15 Şubat 1791).

Şerif Hasan Paşanın idamına sebep olarak dikbaşlılığı gösterilir. Hem ba­şaramıyor, ordu içinde söz geçiremi­yor, hem de başarısızlıkların günahını Padişaha yüklüyordu. Yazdığı mek­tuplar bir padişaha değil, sıradan bir insana bile ağır gelirdi.

“Buna bile razıyız’ diyordu Padi­şah, “ama sadrazam olacak adam, bize mektup yazmakla harcadığı zama­nı, ordusunu düzene sokmakla değer-lendirse ya…

Gerçekten de Sadrazamın ordu için­de sözü geçmiyordu. Ordu neredeyse başıboş hale gelmişti. Düzenden eser kalmamış, disiplin çözülmüş, anarşi ve keyfîlik baş göstermişti. Kilya ile İs­mail kalesi de bu yüzden kaybedilmiş­ti. Aslında bağışlamayı bilen ve affet­meyi çok seven III. Selim, devlete kar­şı işlenmiş suçu bağışlamadı. Zaten hep söylerdi:

“Cenab-ı Hak yüreğimizi bilir. Şahsı­mıza karşı işlenmiş suçları affetmeye daima hazırız, ama dinimize, devleti­mize karşı suç işlenirse bunu affetmek elimizde değildir, hemen suçlunun ba­şını keser, yerine adam buluruz, her­kes yaptığının sonucuna katlanır.”

Önceki MakaleYerköy Kalesi Zaferi Sultan 3. Selim Padişah Dönemi
Sonraki MakaleDGS Sonuçları Nezaman Açıklanacak 2014 ?

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz