Lidyalılar hakkında bilgi

0
136

Lidyalılar hakkında bilgiLidyalılar

Gediz ve Menderes ırmakları arasında yaşamışlardır. Frig hakimiyetinin sona ermesi ile Bölgeye hakim olmuşlardır. Başkentleri Sard’dır. Krallarına Giges adı verilirdi. Efes’ten başlayıp Mezapotamya’da Asurluların başkenti Ninova’ya kadar uzanan Kral Yolunu yapmışlardır. Bu yol doğu-batı ticaretini geliştirmiştir. Bunun sonu-cunda da ticareti kolaylaştırmak amacı ile ilk kez altın para kullanılmıştır (M.O. 700). Böylece değiş -tokuş (trampa) usulüne son vermişler ve ticari ilişkilerde kolaylık sağlamışlardır.
■ Lidyalılar ulusal bir ordu kurmak yerine retli askerlerden oluşan bir ordu kurmuşlardır.
durum uzun süre varlıklarını sürdürmelerini gellemiştir. M.Ö. 547de Persler tarafından yı¬kmışlardır
■ Fenike alfabesini kullanmışlardır.
■ Lidyalılar dini inançlar ve sanat alanında Anadolu ve Yunan kültürünün etkisi altında kaldılar.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here