Meb 2012 Öğretmenlerin İl Dışı Yer Değiştirme Atama Kılavuzu

0
167

Meb 2012 İl Dışı Atama Kılavuzu Yayınlandı

öğretmenler başvuru bilgileri dahilinde kılavuzu yazının devamından bulabilirler.

İl Dışı Başvuruları 30 Temmuz – 6 Ağustos 2012 tarihleri arasında yapılacak

2012 meb öğretmenlerin il dışı yer değiştirme kılavuzunu ve son başvuru tarihlerini yazının devamından bu sayfa üzerinden takip edebilirsiniz, merak ettiklerinizi ve sormak istediklerinizi bu sayfa üzerinden sorabilirsiniz.

Meb öğretmenlerin 2012 il dışı yer değiştirme kılavuzu ve tarihleri ile ilgili detaylı bilgiler.

2012 Yılında Öğretmenlerin İl Dışı Atama Başvuru Kılavuzu Yayınlandı
Milli Eğitim Bakanlığı 2012 yılı öğretmenlerin iller arası yer değiştirme kılavuzunu yayımladı. Tercih edilecek eğitim kurumları 30 Temmuz, Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 30 Temmuz–06 Ağustos 2012 tarihleri arasında yapılacak.
2012 Yılı Öğretmenlerin İller Arası Yer Değiştirme Kılavuzu için tıklayınız
Öğretmenlerin il dışı yer değiştirme atama kılavuzu MEB 2012 , İl Dışı Atama Kılavuzu 30 Temmuz 6 Ağustos 2012 , MEB İl Dışı Atama Başvuruları ve Kılavuzu

2012 İl Dışı Atama Başvuruları 30 Temmuz – 6 Ağustos 2012 tarihleri arasında alınacak

2012 ÖĞRETMENLERİN İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME KILAVUZU

1. GENEL AÇIKLAMALAR
1.1. İl millî eğitim müdürlüklerince Bakanlığa bildirilen ve norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre eğitim kurumları bazında belirlenen iller arası yer değiştirme kontenjanları, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internetadresinde ilan edilerek, öğretmenlerin tercihine sunulacaktır.
1.2. İller arası yer değiştirmeye ilişkin duyuru,başvuru ve atamalar, bu Kılavuzda yer alan açıklamalar çerçevesinde, Yer Değiştirme Takviminde belirlenen sürelerde tamamlanacaktır.
1.3. 15 Eylül tarihi itibarıyla bulunduğu ilde en az 3 (üç) yıl süreyle fiilen öğretmen olarak çalışanlar yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. Öğretmenlerin; kadrolarının bulunduğu ilde yaptıkları asker öğretmenlik hariç, aylıksız izinli olarak geçirdikleri süreler ile eğitim kurumları dışındaki kurumlarda geçirdikleri süreler iller arası yer değiştirmeye esas üç yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.
1.4. Yer değiştirme başvurusunda bulunacak öğretmenlerin, bulunduğu ilde çalışmaları gereken üç yıllık sürenin hesabında 15 Eylül tarihi, hizmet puanlarının hesabında da yer değiştirme başvurularının son günü esas alınacaktır.
1.5. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumlarına dönmeleri kaydıyla yer değiştirme hakkından yararlanacaklardır.
1.6. Aylıksız izinli öğretmenler izinlerinin 15 Eylül tarihi itibarıyla sona erdireceklerini yazılı olarak beyan etmeleri, yurt dışında görevlendirilen öğretmenler ise yurt dışı görevlerinin 15 Eylül ’de sona erecek olması kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
1.7. Soruşturma sonucu başka “il”e atanan öğretmenler, yeni görevlerine başladıkları tarihten itibaren üç yıl geçmeden daha önce görev yaptıkları “il”e yer değiştirme isteğinde bulunamayacaklardır. https://www.kisaozet.net/
1.8. Her ikisi de yer değiştirme şartlarını taşıyan öğretmen eşler başvuruda bulunabileceklerdir. Bu öğretmenlerin farklı illere atanmaları hâlinde, atamasını görev yerinden ayrılmadan iptal ettiren eş, eş durumu özrüne bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir. Bu öğretmenlerden aynı ilin farklı ilçelerine atananlar ise, atandıkları yerde göreve başladıktan sonra, il içi özür durumuna bağlı yer değiştirme döneminde yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
1.9. Öğretmen eşlerden yalnızca birinin yer değiştirme şartlarını taşıması hâlinde bu eş, iller arası yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Bu eşin iller arasında yer değiştirme atamasının yapılması hâlinde diğer eş, özür durumu özrüne bağlı atama döneminde eş durumundan yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. İller arasında isteğe bağlı ataması yapılan eş, bir sonraki eş durumu özrü yer değiştirme dönemine kadar ayrıldığı ile eş durumundan atama başvurusunda bulunamayacaktır.
1.10. Eşleri öğretmen olmayıp Bakanlığımız veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan ve iller arasında isteğe bağlı olarak görev yeri değiştirilen öğretmenler, atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan özür durumları hariç, bir sonraki eş durumu özrü yer değiştirme dönemine kadar ayrıldıkları ile eş durumundan atama başvurusunda bulunamayacaktır.
1.11. Birinci, ikinci ve üçüncü hizmet alanlarında görev yapan zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenler, başvuruların son günü itibarıyla adaylıkları kaldırılmış olmak kaydıyla, dördüncü, beşinci ve altıncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına atanmak üzere başvurabileceklerdir.

1.12. 06.05.2010 tarihinde yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine göre zorunlu çalışma yükümlülüklerini yerine getirmek üzere ikinci ve üçüncü hizmet bölgesine dâhil iller ile birinci hizmet bölgesine dâhil illerin (D) ve (E) ilçelerindeki eğitim kurumlarında,
a) 06.05.2010 tarihi itibarıyla kadrolu olarak görev yapan öğretmenler,
b) 06.05.2010 tarihi itibarıyla sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerden 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kadrolu öğretmenliğe atananlar, c) 06.05.2010 tarihi itibarıyla sözleşmeli olarak görev yapan öğretmenlerden KPSS puanı ile kadrolu öğretmenliğe atananlardan adaylığı kaldırılmış olanlar bulundukları illerdeki zorunlu çalışma sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına ve fiilen üç yıl görev yapmış olma şartına bakılmaksızın 06.05.2010 tarihinde çalıştıkları hizmet bölgelerinde hâlen görev yapmakta olmaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
1.13. 2012 yılı yaz tatili yer değiştirme döneminde il içi yer değişikliği yapılan öğretmenlerin, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği başvuruları reddedilecektir. Bu durumda bulunanların başvuruları, onaylanmış olsa bile başvuru süresi içinde reddedilecektir.
1.14. İl ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinde, ilgili müdür yardımcısı veya şube müdürünün sorumluluğunda atama ve yer değiştirmelerde yetkin ve yeterli sayıda personelle Elektronik Başvuru Formlarının kontrol edilerek onaylanması sağlanacaktır.
1.15. Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği ve bu kılavuzda yapılan açıklamalar çerçevesinde, öğretmenlerin iller arası yer değiştirme iş ve işlemlerinden, başvuruların onaylanması ya da reddedilmesinden eğitim kurumları ile il ve ilçe millî eğitim müdürlükleri yöneticileri görevli, yetkili ve sorumludurlar.
1.16. Yer değiştirme başvurularına ilişkin tereddütler öncelikle il millî eğitim müdürlüğünce giderilecek, bu aşamada giderilemeyen tereddütler yetkililerce Bakanlığa bildirilecektir.
1.17. Bu kılavuzda yapılan açıklamaların uygulanmasına yönelik açıklamalar, Bakanlığın http://ikgm.meb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Bu duyurular, hak kaybına uğramamaları bakımından öğretmenlerimizce takip edilebilecektir.
1.18. Bu kılavuzda yer almayan hususlarda Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, diğer ilgili mevzuat ve Bakanlık açıklamaları çerçevesinde işlem yapılacaktır.
2. BAŞVURULAR
2.1. Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunmayan, bu yükümlülüğünü tamamlayan ya da bu yükümlülükten muaf tutulan öğretmenler ile sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş öğretmenlerden bulundukları ilde 15 Eylül tarihi itibarıyla en az 3 (üç) yıl süreyle fiilen öğretmen olarak görev yapmakta olanlar iller arasında yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.

2.2. Öğretmenler, iller arası yer değiştirme başvurularını, Yer Değiştirme Takviminde belirtilen başvuru tarihleri arasında kullanıcı adı ve şifrelerini kullanarak http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde yer alan Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaklardır.

2.3. Öğretmenler, başvurularını şahsen yapacaklardır. Görev yaptığı il ya da ilçe dışında bulunan ve iller arası yer değiştirme başvurusu yapan öğretmenler, iletişim araçlarıyla (e-posta, telefon, faks vb.) kadrolarının bulunduğu okul müdürlüğünü bilgilendirmek suretiyle başvurularının onaylanmasını isteyecek, okul yöneticileri başvuruları süresi içinde onaylayacaklardır. Başvurusu onaylanan öğretmenlere ait Başvuru Formunun çıktısı okul müdürlüklerince öğretmenlere göreve başladıklarında imzalattırılacaktır.
2.4. Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru doldurulmasından öğretmenler sorumludur. Öğretmenler başvuruları onaylanmadan, eğitim kurumu yöneticiliklerinden belgeye dayalı bilgi düzeltme talebinde bulunabileceklerdir. Başvuruların onaylanmasından sonra yapılan bilgi düzeltme talepleri dikkate alınmayacak, bu öğretmenlerin başvuruları reddedilecektir. Başvurusu reddedilen öğretmenler bilgi düzeltmelerini yaptırdıktan sonra başvuru süresi içinde yeniden başvuru yapabileceklerdir. İller arası yer değiştirme atamaları yapıldıktan sonra yapılan bilgi düzeltme talepleri dikkate alınmayacaktır.
2.5. Başvurular, eğitim kurumu müdürlüklerince başvurunun yapıldığı tarihi takip eden; il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince ise eğitim kurumu müdürlüğünün onayını takip eden günde onaylanacaktır. Son başvuru gününde yapılan başvurular ise aynı gün içinde onaylanacaktır.
2.6. Başvuruların geçerlilik kazanabilmesi için sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onaylanması gerektiğinden başvurusunu eğitim kurumu, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerinden her birine onaylatmayanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
2.7. Müstakil müdürlüğü bulunmayan okullarda görevli öğretmenler başvurularını bu okulların bağlı olduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine, kadroları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde bulunan öğretmenler başvurularını kadrolarının bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine yapacaklardır.
2.8. Öğretmenler, yer değiştirme başvurusundan başvuru süresi içinde görevli olduğu eğitim kurumu ya da kadrosunun bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle vazgeçebilir. Bu başvurular elektronik ortamda iptal edilir.
2.9. Elektronik Başvuru Formu dışında bir belgeyle veya posta yoluyla yapılan başvurular ile gerekli şartları taşımadan, gerçeğe aykırı bilgi ve belgeyle, istenilen bilgileri uygun biçimde işaretlemeden veya Elektronik Başvuru Formu ve çıktısı imzalanmadan/onaylanmadan yapılan başvurular geçersiz sayılacak, geçersiz başvurulara dayalı yer değiştirmeler iptal edilecektir.
2.10. Yer değiştirme sürecinde yapılan işlemlerle ilgili olarak gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğretmenler ile gerekli kontrolleri yapmadan başvuruları onaylayan sorumlular hakkında yasal işlem yapılacaktır.
3. TERCİHLER
3.1. İller arasında yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenler, başvurularında ilan edilen eğitim kurumları arasından 25 eğitim kurumunu tercih edebilirler. Tercihler, aynı ilden yapılabileceği gibi farklı illerden de yapılabilecektir. Öğretmenler, başvurularında belirttikleri tercihlerine atanamamaları hâlinde 26. seçeneğe atanmayı isteyip istemediklerini de belirteceklerdir.
3.2. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerinden İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü mezunu olanlar, ilkokullar ile ortaokulları tercih edebileceklerdir.

3.3. Bilişim Teknolojileri öğretmenlerinden; matematik-bilgisayar, istatistik-bilgisayar, bilgisayar teknolojisi/bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri ve bilgisayar ve öğretim teknolojileri öğretmenliği bölümü mezunları mesleki ve teknik liseler hariç liseleri ve ortaokulları tercih edebileceklerdir.
3.4. Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve Anadolu liselerinde kadrolu olarak görev yapan öğretmenler, güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi alanları ile bilim ve sanat merkezleri hariç tüm eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.
3.5. Güzel sanatlar ve spor liseleri görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi öğretmenleri, bilim ve sanat merkezleri hariç bu alanlarda tüm eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.
3.6. Güzel sanatlar ve spor liselerine uygulama sınavı sonucu atanarak belirli bir süre görev yaptıktan sonra fen liselerine, sosyal bilimler liselerine ya da Anadolu liselerine atanan beden eğitimi, müzik ve görsel sanatlar/resim alan öğretmenleri, yer değiştirmelerinde bilim ve sanat merkezleri hariç güzel sanatlar ve spor liselerini ve diğer eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.
3.7. Bilim ve sanat merkezlerinde kadrolu olarak görev yapan öğretmenler; fen liseleri, sosyal bilimler ve Anadolu liseleri ile güzel sanatlar ve spor liselerinin görsel sanatlar/resim, müzik ve beden eğitimi alanları dışında bilim ve sanat merkezlerini ve diğer eğitim kurumlarını tercih edebileceklerdir.
4. ATAMALAR VE TEBLİGAT
4.1. Yer değiştirme başvurusunda bulunan öğretmenlerin başvuruları, tercih ettikleri eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre değerlendirilecek ve atamalar aynı eğitim kurumunu tercih edenlerin hizmet puanı üstünlüğüne göre yapılacaktır.
4.2. Atamalarda hizmet puanının eşitliği hâlinde, öğretmenlikteki hizmet süresi fazla olana öncelik verilecek, eşitliğin sürmesi hâlinde atama, bilgisayar kurası ile yapılacaktır. meb
4.3. 25 tercihi dışında 26 ncı seçeneğe atanmak isteyen öğretmenler, seçtikleri ildeki eğitim kurumlarını tercih eden tüm öğretmenlerin yerleştirmeleri yapıldıktan sonra, seçtikleri ilin boş kalan kontenjanlarına hizmet puanı üstünlüğü esasına göre bilgisayar kurasıyla atanacaklardır.
4.4. Yer değiştirme suretiyle atama işlemleri, Bakanlıkça Yer Değiştirme Takviminde belirtilen tarihte sonuçlandırılacaktır. Yer değiştirme sonuçları, Bakanlığımızın http://ikgm.meb.gov.tr adresinde duyurulacaktır.
4.5. Görev yeri değiştirilen öğretmenlerin kararnameleri, Yer Değiştirme Takviminde belirtilen süreler içinde tebliğ/tebellüğ edilerek öğretmenlerin ayrılışları sağlanacaktır.
5. YER DEĞİŞTİRME İŞLEMİNİN İPTALİ
5.1. İller arası isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında, görev yerleri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir. Yer değişiklikleri gerçekleştikten sonra Yönetmelikte belirtilen özür durumlarından birinin oluşması ve eski görev yerinden ayrılmamış olmaları kaydıyla yer değiştirme suretiyle atamalar iptal edilebilecektir. Bu şekilde ataması iptal edilenlerden görev yerine atama yapılanlar, il içinde alanlarında ihtiyaç duyulan diğer eğitim kurumlarına valiliklerce atanacaklardır.

5.2. Aylıksız izinli öğretmenler ile bakanlık, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile yurt dışında örevli olup isteğe bağlı iller arası yer değiştirmesi yapılan öğretmenlerden, 15 Eylül tarihi
itibarıyla yeni görev yerine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.
6. YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ
2012 YILI İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ
 Tercih edilecek eğitim kurumlarının ilan edilmesi 30 Temmuz 2012
 Başvuruların kabul edilmesi ve onay süreci 30 Temmuz–06 Ağustos 2012
 Atamaların yapılması, sonuçların ilan edilmesi ve kararnamelerin gönderilmesi 08 Ağustos 2012
 Tebliğ/tebellüğ ve yeni görev yerine başlama işlemlerinin tamamlanması 09 Ağustos 2012 tarihinden itibaren yaz tatili içinde

2012 İl Dışı Yer Değiştirme Sonuçlarına göre branş ve iller bazında taban puanlar dosya halinde bu sayfada yayınlanacaktır.

Önceki Makaleİstanbul Teknik Üniversitesi Bölümleri Taban Puanları 2013-2014
Sonraki MakaleKonya Ereğli Kaza İdris Karabıyık, Yadigar Karabıyık, Fatih ve İrem

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz