Mustafa Kemal’in Başkumandan Seçilmesi ve Kalif-i Milliye Emirleri

0
93

Mustafa Kemal’in Başkumandan Seçilmesi ve Kalif-i Milliye Emirleri Hakkında Bilgi, konu özeti, ödev araştırması, kısaca özet,

* Mevcut şartlarda tüm sorumluluğu üstleneceğini bildiren Mustafa Kemal; TBMM tarafından başkumandan seçilmiştir (5 Ağustos 1921). Kararların daha çabuk alınabilmesi ve uygulanabilmesi için TBMM’nin tüm yetkilerini üç aylık süreyle üslenmiştir. Artık O’nun her emri kanun durumuna gelmiştir.

YORUM: Bu durum esasında ulusal egemenlik ve meclisin üstünlüğü anlayışları ile çelişir. Ancak mevcut durumun olağanüstünlüğü böyle bir çalışmayı zorunlu kılmıştır. (Kararların hızla alınması ve uygulanması)

* Düşmanın yurttan atrlabilmesi için yapılacak ilk iş orduyu güçlendirmek olduğundan, ordunun ihtiyaçlarının bir an önce giderilebilmesi için Mustafa Kemal, Tekalif-i Milliye Emirlerini (Milli Yükümlülükler Buyrukları) yayınlamıştır.

* Buna gore;

– Her il ve ilçede Tekalif-i Milliye komisyonları kurulacak.

– Her aile birer takım çamaşır çorap, çarık v.s. verecek, tüccarların elinde bulunan giyim ve besin maddelerinin yüzde kırkına ve taşınmaz mallara e konulacak.

Taşıma araçları belirlenen ölçüde ordunun hizmetinde bulunacak.

Halktaki tüm silahlar üç gün içinde teslim alınacak.

– Emirlere karşı gelenlerin cezalandırılması için İstiklal Mahkemeleri kurulacak.

YORUM: Bu emirler çerçevesinde Türk milleti bütün varını yoğunu ortaya koyarak ordusunu güçlendirmeye çalışmıştır

YORUM: Eskişehir – Kütahya Muharebelerindeki başarısızlık üzerine, Mustafa Kemal’e güvenenler onun mevcut durumu düzelteceğine- inandıklarından, muhalefet edenler ise Mustafa Kemal ‘in hasarsız duruma düşerek mevcut konumundan uzaklaşması için O’nun başkomutan olmasını istemişlerdir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here