Oligarşi Ne Demek, Anlamı? Oligarşik Yönetim Nedir?

0
430
Oligarşi Ne Demek

Oligarşi Ne Demek, Anlamı. Oligarşi sözcüğünün anlamı hakkında kısaca bilgi.

Oligarşi ne demektir, toplumda belli bir konuma erişmiş ekonomik açıdan refaha ulaşmış küçük ve ayrıcalıklı bir grubun yönetimi ele geçirmesi anlamında kullanılır. Çok önemli bir karar alınacağı zaman, ülkedeki bankerler, patronlar ve buna bağlı olarak toplumun en üst tabakasında yer alan kişilerin yönetimde söz hakkına sahip olması anlamına gelir.

Oligarşi yönetimde toplum kötü şekilde despotça ve bencil şekilde yönetilmesi dikkat çeken bir unsurdur.

Oligarşi ile ilgili olarak bazı siyaset bilimciler devletlerin yönetim şekillerine bakılmaksızın, yönetim biçimi ne olursa olsun her devlette mutlaka bir oligarşi yer aldığının vurgusunu yapar.

Oligarşik yönetimde söz hakkı ülkedeki medya ve ekonomi patronlarının elindedir. Toplumu perde arkasında yönetenlere baktığımızda bunlar çıkmaktadır. Bununla ilgili olarak Robert Michels, her ne olursa olsun her politik sistemin bir gün mutlaka oligarşiye dönüşeceğini belirtmektedir.

Oligarşik yapının en belirgin özelliklerine Eski Yunan’da Atina şehir devletinde rastlamak mümkündür. Atina’yı 30 kişilik bir idareciler yönetmekteydi. Kamu gücünün idare eden kişiler lehine adeletsiz şekilde kullanıldığı yapılar oligarşik yönetimler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here