Paris Barış Konferansı Nedir, Özeti ve Tarihi ?

0
92

paris barış konferansı1. Dünya savaşı ‘ndan sonra imzalanacak barış antlaşmalarının şartlarını belirlemek amacıyla 1919 yılında toplanan ve 1920 yılında sona eren konferans, Konferansta Osmanlı Devleti’nden koparılan Arap topraklarında Milletler Cemiyeti gözetiminde mandater yönetimler kurulması, Milletler Cemiyeti antlaşmasının imzalanması ve İzmir’in İtalya yerine Yunanistan tarafaından işgal edilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca Almanya ile Versay, Avusturya ile Saint Germain, Macaristan ileTrianon ve Bulgaristan ile Neuilly Antlaşmaları imzalandı.

 

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here