Protein Sentezi (Santral Doğma ) Nedir, Hakkında Kısa Bilgi

0
137

-Proteinler hem hücre yapısına katılır, hem de hücresel olaylarda görev yapan enzimleri oluştururlar.
-Bazıları hormon veya antikor şeklinde özelleşmiştir.
-Her canlı türünün genetik bilgisi farklıdır
-Proteinler ribozomlarda sentezlenirler

Kısaca protein sentezi:

1. Sentezlenecek proteine ait bilgiyi taşıyan DNA zincirleri birbirinden ayrılır. Şifreyi veren DNA’nın ilgili bö-lümüne “anlamlı zincir” denir. Buna replikasyon adı verilir.

2. DNA, m – RNA’yı sentezler ve genetik şifreyi yazdırır.   Buna  yazılma  anlamına  transkripsiyon denir.

3. Gerekli şifreyi alan m – RNA stoplazmaya geçerek ribozomun alt birimine tutunur. Protein sentezi AUG kodonuyla başlar.

4.Stoplazmada serbest halde bulunan amino-asitler şifreye uygun olarak t – RNA tarafından yakalanarak ribozoma getirilir. Stoplazmadaki amino-asitler ATP aracılığı ile enzimlerle aktive edilirler.

5. m – RNA’daki kodonlara uygun olarak amino-asitler ribozomlara getirilerek peptid bağlarıyla birbirlerine bağlanır. Taşıyıcı (transfer) RNA’nın bu şekilde kalıtsal bilgiyi okumasına translasyon denir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here