Süleyman Şah Kimdir, Hayatı Hakkında Kısaca Bilgi

1
152

süleymanşah
Süleyman Şah Kimdir, Hayatı Hakkında Kısaca Bilgi, ödev araştırması, selçuklu sultanları, kimin oğludur, neler yapmıştır,

Süleyman Şah (1077 -1086):

* Babası Kutalmış’ın Sultan Alparslan’a karşı yaptığı saltanat mücadelesini kaybetmesi üzerine önce Suriye daha sonra da Anadolu’ya geçerek kardeşi Mansur’la birlikte Anadolu’nun fethi’ne girişmiştir.
* Bizans’la yapmış olduğu mücadele sonucu önce Konya’yı almış, batıya doğru fetihlerini sürdürerek Iznik’e kadar ilerlemiştir.
* Kardeşi Mansur’u bertaraf ederek İznik’te Türkiye Selçuklular, devletini kurmuştur (1077).

* Bizans’ta süren taht kavgalarından yararlanarak, Güney Marmara kıyılarını, Kocaeli Yarımadası’nı, Üsküdar ve Kadıköy’ü ele geçirmiştir. Üzerine gönderilen Bizans ordusunu mağlup etmiş, İstanbul Boğazı’nın Anadolu yakasını kontrol altına alarak boğazdan geçen gemilerden vergi almıştır.
* Bizans’ın isteği üzerine yapılan bir anlaşma ile Kocaeli Yarımadası’ndaki Dragos çayı sınır kabul edilmiş, böylece batı sınırı güvence altına alınmıştır.

* Doğu ve Güneydoğu Anadolu’ya yönelen Süleyman Şah, Çukurova (Klikya) bölgesine girerek Ada-na, https://www.kisaozet.net/ Tarsus bölgelerini ve Hristiyanların önemli kalelerinden Antakya’yı almıştır.
* Süleyman Şah’ın Halep’i kuşatması Suriye meliki Tutuş ile savaş durumuna gelmesine neden olmuş, yapılan savaşta Süleyman Şah ölmüştür (1086).
* Süleyman Şah yaptığı fetihler sonucu İstanbul Boğazı’ndan Suriye’ye kadar uzanan bir devlet kurmuş, Anadolu’ya kitleler halinde gelen Türkmenleri bir-leştirmiştir.

*1086 – 1092 arası dönemde, Süleyman Şah’ın doğu seferine çıkarken yerine vekil tayin ettiği Ebul Kasım, Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılmasını önlemiş ve devletin devamı sağlanmıştır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here