Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri Hakkında Bilgi

0
92

tarımTarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri Hakkında Bilgi, kısaca konu özeti, ödev araştırması, ansiklopedik bilgi,

Ülkemizde tarım alanında son yıllarda bir azalma meydana gelmiştir, özellikle köyden kente göçler son zamanlarda oldukça artmış durumdadır, tarım ürünlerinin azalmış olması bizi dışa daha çok bağlı bir ülke haline getirir ve bu durum aslında iyi değildir, dış bağlılığı artırır. Tarım ürünleri ve tarımsal faaliyetleri desteklemek üzere devletin yapmış olduğu çeşitli uygulamalar vardır.

Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri
a) Faal nüfusun % 47’sinin geçim kaynağıdır.
b) Milli gelirimizin %20’si kadarını oluşturur. Tarımın türkiye ekonomisindeki yeri
c) Endüstriye gerekli hammaddeleri sağlar.
d) İhracatımızda önemli bir yere sahiptir.
e) İç ticaretimize canlılık getirir.
f) Bazı ürünlerin (fındık, incir, tütün, pamuk) üretiminde Dünya’da söz sahibidir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here