TBMM Hükümeti ile İstanbul Hükümeti’ nin Mücadelesi

0
87

TBMM HÜKÜMETİ İLE İSTANBUL HÜKÜMETİ’NİN MÜCADELESİ

İstanbul Hükümetinin Tutumu:
* TBMM’nin açılmasıyla egemenlik millete verildiğinden İstanbul Hükümeti TBMM’ye karşı düşmanca bir tavır içerisine girmiştir.
* Damat Ferit, TBMM tarafından Anadolu’da kurulan düzeni yıkmak ve Milli Mücadeleyi önlemek için elinden gelen herşeyi yapmaya çalışmıştır.
* İstanbul Hükümetinin TBMM’ye karşı giriştiği en büyük eylemlerden birisi Anadolu halkını
TBMM’ye karşı kışkırtarak ayaklanmalar tertipleme
olmuştur. Bu ayaklanmaların bir kısmı daha TBMM açılmadan önce meydana gelmiştir. TBMM’nin açılmasıyla ayaklanmalar yayılmıştır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here