İlk TBMM’ nin Özellikleri Hakkında Bilgi

0
75

İlk TBMM’ nin Özellikleri Hakkında Bilgi, konu özeti, ödev araştırması, detaylı bilgi, vikipedi,

İlk TBMM’nin Özellikleri

* Olağanüstü şartlarda ve olağanüstü yetkilerle toplanmıştır bir ideamlistler meclisidir.

* Çok sesli ve demokratiktir.
* Hem kuruculuğu nemde sürekliliği açılış kararlarında belirtilmiştir.
* Yasama – yürütme yetkilerini kendisinde toplamış, İstiklal Mahkemeleri’nin kurulmasıyla da yargı yetkisini üstlenerek Güçler Birliği ilkesi benimsenmiştir.

* TBMM’nin açılmasıyla, millet egemeliğine dayalı yeni bir Türk Devleti kurulmuştur.

* İlk anayasayı hazırlayarak kabul etmiştir.

* Mustafa Kemal 24 Nisan 1920,’de Meclis Başkanlığı’na seçilmiş. 25 Nisan’da da geçici bir yürütme kurulu oluşturulmuştur. 3 Mayıs 1920’de ise hükümet üyelerinin (bakanların) tek tek seçilmesiyle 11 kişilik bir Bakanlar Kurulu oluşturulmuş, Mustafa Kemal de Meclis Başkanı olarak aynı zamanda Bakanlar Kurulu Başkanı olmuştur.

YORUM: TBMM’nin açılmasıyla kurulan yeni Türk Devletinin yönetim şekli Cumhuriyet olmakla birlikte o günkü koşullar gereği Cumhuriyet adı belirtilmemiş ileride açıklanacak milli sır olarak bırakılmıştır

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here