TÜRK KAMU PERSONEL YÖNETİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

0
175

TÜRK KAMU PERSONEL YÖNETİMİNİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Temel ilkeleri 

1-Sınıflandırma

657 sayılı devlet memurları kanunun 3. Maddesinde delet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan devlet memurlarına görevlerinin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktadır.

Devlet memurları ile ilgili getirilen sistemde 10 hizmet sınıfı kabul edildi. Bunlar;

 1. Genel idare hizmet sınıfı
 2. Teknik hizmet sınıfı
 3. Sağlık hizmeti ve yardımcı sağlık hizmet sınıfı
 4. Eğitim ve öğretim hizmet sınıfı
 5. Avukatlık hizmet sınıfı
 6. Din hizmetleri sınıfı
 7. Emniyet hizmet sınıfı
 8. Yardımcı hizmet sınıfı
 9. Mülki idari Amirliği hizmet sınıfı
 10. Milli istihbarat hizmet sınıfı

2-Kariyer

657 sayılı devlet memurları kanunlarına göre  “kariyer, devlet memurlarına yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanı sağlamaktadır.” Şeklinde ifade edilir.

3-Liyakat

657 sayılı devlet memurları kanunlarına göre liyakat; devlet kamu hizmeti görevine girmeyi, sınıflar içinde ilerlemeyi ve yükselmeyi görevin sona erdirilmesi liyakat sistemine dayanmaktadır.

Ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında, devlet memurlarına güvenlik sahip kılmaktadır şeklinde ek alınmıştır.

Temel özellikleri

 1. Memurluk kapalı bir kariyer düşüncesine dayanır,
 2. Memurluğa girişte genel öğrenim esastır
 3. Hizmete giriş kurumsal esasa dayanmaktadır,
 4. Yükselmelerde kıdem ve öğrenim düzeyi büyük bir ölçüttür.
 5. Aylıkla ve ücretler sınıf ve derece esaslarına göre düzenlenmiştir.
 6. Memurluk güvenceli bir statüdür.
 7. Memurluk gelenekçi ve şekilci bir statüdür.
 8. Kamu personelinin yargısal denetimi özel kurallara bağlanmıştır.
 9. Kamu personeli, sosyal köken itibariyle orta tabakaya dayanmaktadır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here