Vali ve Kaymakam’ın ortak özellikleri

0
92

Vali ve Kaymakam’ın ortak özellikleri

Her ikisi de ilgili ilin veya ilçenin en yüksek hiyerarşik amiridir.

Her ikisi de hükümetin temsilcisidir.

Her ikisi de o il veya ilçedeki TSK ve  Yargı hariç merkezi idarenin tüm kamu personelinin amiridir. (hizmet yerinden yönetim ve mahalli idare kurumlarının personeli vali ve kaymakamın hiyerarşisine tabi değildir.)

Her ikisi de kolluk karar ve tedbirlerini alma ve uygulama yetkisine sahiptir.

Her ikisi de cezaevlerinin korunmasını gözetleme ve denetleme yetkisine; savcı ile birlikte, hükümlü ve tutukluların sağlık durumlarını denetleme yetkisine sahiptir.

Her ikisi de askerlikle ilgili halkın şikayet ettiği konularda askerlik şubelerinden bilgi ister.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here