Yeşilay’ın Amacı Nedir Kısaca, Yeşilay Faaliyetleri

0
1221
Yeşilay'ın Amacı nedir

Yeşilay’ın Amacı nedir Kısaca, Yeşilay Faaliyetleri, Ne Zaman Kurulmuştur, Yeşilay Hangi Faaliyetleri Yürütür?

Yeşilay’ın tarihine baktığımızda 1920 yılında zararlı maddelere bağımlılığı olan kişilere sosyal, maddi ve manevi destek sağlamak üzere kurulmuş olan bir örgüt olduğunu görmekteyiz.

Yeşilay yürüttüğü faaliyetler ile zararlı maddelere bağımlılığı olan kişilerin bu maddeleri bırakması yönünde pek çok çalışma yapmaktadır.

İnsanları etkileyen bu zararlı maddelerin ortaya çıkardığı pek çok hastalıklar mevcuttur bunları bireylere gençlere anlatarak zararlı maddelerin insan sağlığına vermiş olduğu zararlar için farkındalık oluşturmak ve zararlı maddelerle mücadele etmek için yeşilay pek çok faaliyet düzenlemektedir.

Günümüzde hızla artan alkol, sigara ve diğer uyuşturucu maddelerle olan mücadelede Yeşilay’a çok büyük iş düşmektedir. Yeşilay ülke içinde ve dışında yürütmüş olduğu pek çok farklı sosyal faaliyetler ile gençlerin ve bireylerin bu zararlı alışkanlıklara olan bağımlılıkların azaltıması ve ortadan kaldırılması yönünde aktif olarak çalışmalar yapmaktadır.

Yeşilay’ın resmi web sitesi olan yesilay.org.tr adresinde “amacımız” adlı bölüme baktığımızda şunlar yer almaktdır ;

ÇALIŞMA ALANLARI

  • Alkol bağımlılığı
  • Tütün bağımlılığı
  • Madde bağımlılığı
  • Kumar bağımlılığı
  • Teknoloji bağımlılığı

YEŞİLAY FAALİYETLERİ

Yeşilay çalışmalarında, kalite yönetiminde bir dünya standardı olan Mükemmeliyet Merkezi Modeli’ni esas alır. Toplumsal ihtiyaç ve beklentileri, üye, gönüllü ve paydaşlarının taleplerini bu vizyonla karşılar.

Bağımlılıklarla mücadelede bilimsel ve kanıta dayalı yöntemler kullanarak araştırma, geliştirme faaliyetleri yürütür ve aldığı sonuçlara göre projeler üretir ve uygular.

Yeşilay bilimsel ve akademik çalışmaları destekler. Dokümantasyon merkezi oluşturarak Yeşilay Yayınları aracılığı ile gazete, dergi, kitap ve bültenler yayınlar.

Üye ve gönüllü ağını güçlendirerek yurt içinde ve yurt dışında teşkilatlanma çalışmaları yaparak geniş kitlelere ulaşmayı amaçlar.

Bağımlılıklarla mücadelede yazılı ve görsel medyayı, internet ve sosyal med-ya ağlarını aktif bir mücadele alanı olarak görür ve mesajların toplumun tüm kesimlerine aktarılması için çalışır.

İlk ve ortaokullarda, lise ve üniversitelerde Yeşilay Kulüpleri kurarak eğitim kurumlarında yaygınlaşarak çocuklarda ve gençlerde Yeşilay bilinci ve bağımlılıklarla ilgili farkındalık oluşturur.

Kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği içerisinde bağımlılıklarla mücadele amaçlı yaygın ve örgün eğitim kurumları için müfredat hazırlar, yüz yüze ve uzaktan eğitim içeriği oluşturur, bağımlılıklarla mücadelede eğitim mecralarında aktif olarak yer alır.

Çalışma alanına uygun uluslararası teşkilatlarla işbirliği yapar. Yurt dışında Yeşilay’ların kurulmasına öncülük eder.

Dünyada bağımlılıklarla mücadele eden uluslararası çatı kuruluşların oluşumunda yer alır veya oluşumuna önayak olur.

Bağımlılıklarla mücadelede yasal mevzuatın geliştirilmesi için savunuculuk çalışmaları yaparak toplumsal farkındalığı arttırmaya çalışır.

Ülke çapında faaliyet ve etkinlikler yoluyla bağımlılıklarla ilgili farkındalığı arttırmak için çalışır.

Çalışma alanı ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile ortak proje ve faaliyetler yürütür. Ulusal ve uluslararası birliklere, çatı kuruluşlara ve federasyonlara katılır; çalışma alanı ile ilgili tüm paydaşlarla etkili işbirliği geliştirir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here