Flora ve Fauna tanımı nedir, anlamı

0
228

Flora ve Fauna tanımı nedir, anlamı
Flora: Belirli bir alanda bulunan bitki türlerinin tümü, bitki topluluğu.
Fauna: Belli bir coğrafi alanda bulunan hayvan türlerinin tümü.
Belli bir bölgeye ait bitki toplulukları flora, hayvan toplulukları ise fauna olarak adlandırılır. Başka bir deyişle, flora ve fauna insan dışında var olan canlı biyolojik zenginliktir.
Ormanlar, günlük yaşamda ihtiyaç olan suyun karşılanmasında, etkilidir. Erozyonu önler, rüzgarın kurutucu etkisini azaltır. Kent çevrelerinde yer alan ormanlar oksijen kaynağıdır. Ormanlar bölgedeki kişilere iş kolu açar, hem ekonomik hem ekolojik döngü için önemlidir.
Çayırlar, Hava, su toprak arasındaki doğal işleyişi sağlama, hayvanların otlatılması, çayırların ve meralar sürülerek tarla yapılmakta bunun sonucunda hayvancılık yara almaktadır, doğanın dengesi bozulmaktadır. Toprak ve suyu muhafaza eder, biyolojik çeşitlilik ve gen merkezi konumundadır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here