Kurtuluş Savaşı Dönemi Kısaca Özeti

0
353

Kurtuluş Savaşı Dönemi Kısaca Özeti, kurtuluş savaşı hakkında kısaca bilgi.

Çok ağır şartlar içeren mondros ateşkes antlaşmasının yarattığı ortamdan memnun kalmayan vatanseverler yurt çapında işgale karşı direnişe geçmek amacıyla örgütlenmeye başlamışlardır. Bu örgütleri bir araya getirecek karizmatik lider eksikliği ise, 19 mayıs 1919’da Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkan Mustafa Kemal ile giderilecektir.

Edirne’den Kars’a, İstanbul’dan İzmir’e ve Karadeniz’e ülkenin dört bir tarafında işgali sona erdirmek amacıyla vatandaşlar kongreler toplamakta ve cemiyetler oluşturmaktadır. Bu örgütler bağımsızlık mücadelesi için kendi bölgelerinde toplantılar ve kongreler organize etmektedirler.

Mustafa Kemal Samsun’a çıktıktan sonra Havza üzerinden geldiği Amasya’da Ali Fuat Cebesoy Paşa, Rauf Orbay ve Refet Bele ile bir durum değerlendirmesi yaptıktan sonra Erzurum Kongresi’nden sonra Sivas’ta bir kongre toplanması kararlaştırılır. 23 Temmuz’da toplanan Erzurum kongresi öncelikle istanbul hükümetinin dön çağrıları üzerine Mustafa Kemal Paşa, bütün askeriş görevlerinden istifa edip sivil bir lider olarak mücadeleyi yürütmeye başlamıştır. Kongre’de ulusun bütünlüğü, yurdun bağımsızlığı ve padişahın halifenin korunması için “irade-yi milliye”nin hakim ve “Kuvayı milliye” nin etkin kılınması, bağımsızlığının korunmasında istanbul un yetersiz kalması durumunda yeni bir hükümet merkezi kurulması, bir millet meclisinin hemen ve zaman geçirilmeden toplanması, ulusun kurtuluş savaşını destekleyen örgütlerin Anadolu müdafa i hukuk cemiyeti olarak varlığını sürdürmesi gibi önemli kararlar alınmıştır.

Yaklaşık iki ay kadar sonra 4-11 eylül 1919’da toplanan sivas kongresinde ise; öncelikle manda tartışmaları yapılmış manda lehindeki öneriler reddedilmiş, ardından anadolu ve rumeli müdafa i hukuk cemiyetleri adıyla gerçekleştirilen birleşme bir tüzükle hukukileştirilmiştir. BU tüzük, sadece dernekleri bir konfederasyon çatısı altında birleştirmekle kalmamakta, aynı zamanda işgale karşı topyekün bir karşı duruşun da örgütlemeyi amaçlamaktadır. Bu kongrelerde ulusal kurtuluş savaşını yürütmek üzere, Mustafa Kemal’in Amasya tamimi ile vurguladığı “devleti ulusun azim ve kararlılığı kurtaracaktır” sözünde kastettiği katılımı sağlamak amacıyla Heyeti temsiliye oluşturulduğunu da görüyoruz. Her kongre, kendi bölgesini temsilen Ankaraya temsilciler gönderecektir.

Bakınız > Kurtuluş Savaşı

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here