Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Şartları

0
422

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yüksek Lisans Başvuru Şartları nelerdir, başvuru için gerekli belgeler, evraklar

 Muğla sıtkı koçman üniversitesi 2014 yılı yüksek lisans başvurusu için gerekli olan şartlar aşağıda listelenmiştir.

Başvuru Şartları

(1) Grafik- Tasarım Anasanat Dalı dışında yer alan tezli yüksek lisans ve doktora programlarına başvuran adayların ALES notunun % 50’si, lisans veya yüksek lisans başarı notunun % 20’si ile mülakat veya yazılı değerlendirmenin % 30’u dikkate alınarak başarılı olanlar en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan dahilinde programa kabul edilirler.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına başvuran adaylar Lisans başarı notu dikkate alınarak en yüksek nottan itibaren yapılacak sıralamada kontenjan dahilinde programa kabul edilirler. (ALES notu getirme şartı aranmaz.)


(3) Doktora programlarına başvuru yapacak adayların ÜDS, KPDS,YDS ve benzeri Ulusal ve Uluslararası geçerliliği olan Dil sınavından en az 55 puan almış olmaları gerekir.

(4) EYTP Yüksek Lisans programına başvuran adaylardan, Eğitim Fakültesi mezunu olmayan öğrenciler Bilimsel Hazırlık programına devam edecektir.

(5) EYTP Yüksek Lisans programına başvuran adayların ÜDS, YDS, KPDS ve benzeri Ulusal ve Uluslararası geçerliliği olan Dil sınavından en az 45 puan almış olmaları gerekir.

(6) EYTP Doktora programına başvuru yapacak adayların ÜDS, YDS, KPDS ve benzeri Ulusal ve Uluslararası geçerliliği olan Dil sınavından en az 65 puan almaları ve EYTP yüksek lisans mezunu olmaları gerekir gerekir.

(7) Eğitim Programları ve Öğretimi programına başvuracak adayların Eğitim Fakültesi mezunu olması veya Pedagojik Formasyon belgesine sahip olması gerekir.

(8) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Yüksek Lisans programına başvuracak adayların Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans mezunu olmaları gerekir.

(9) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Doktora programına başvuracak adayların ÜDS, YDS, KPDS ve benzeri Ulusal ve Uluslararası geçerliliği olan Dil sınavından en az 55 puan almaları ve Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans ve yüksek lisans mezunu olmaları gerekir.

(10) Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Yüksek Lisans programına başvuran adayların Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü mezunu olmaları gerekir.

(11) İngiliz Dili Eğitimi Yüksek Lisans programına başvuracak adayların ÜDS, YDS, KPDS ve benzeri Ulusal ve Uluslararası geçerliliği olan Dil sınavından en az 80 puan almaları ve İngiliz Dili Eğitimi programından mezun olmaları gerekir.

(12)Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalına başvuru yapacak adayların aşağıda belirtilen Lisans programlarından mezun olmaları gerekmektedir.
-Enerji Sistemleri Mühendisliği Lisans mezunu olmak
-Makine Mühendisliği Lisans mezunu olmak
-Endüstri Mühendisliği Lisans mezunu olmak
-Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Lisans mezunu olmak

(13) Yabancı Dil ile eğitim yapıldığından İnşaat Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği ve Maden Mühendisliği anabilim dalı tezli yüksek lisans programlarına başvuru yapacak adayların ders kaydı yaptırabilmeleri için YDS’den en az 60 puan, Üniversitelerarası Kurulca geçerliği kabul edilen Ulusal ve Uluslararası yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer puan almış veya MÜDS’den en az 60 puan almış olmaları gerekir. (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin Madde 5-2/c maddesi uyarınca)

(14)İş Sağlığı ve Güvenliği II. Öğretim Tezsiz Yüksek lisans programına başvuru yapacak adayların Üniversitelerin Mühendislik, Mimarlık, Teknik Eğitim ve Teknoloji Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Fizik, Kimya, Biyoloji bölümü lisans mezunları ile Meslek Yüksek Okullarının İş Sağlığı ve Güvenliği Programlarını tamamlayanlardan 4 yıllık fakülte mezunu olanlar başvuru
yapabilir..

(15)
Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalına başvuru yapacak adayların aşağıda belirtilen Lisans programlarından mezun olmaları gerekmektedir.
-Jeoloji Bölümü Lisans mezunu olmak
-Jeoloji Mühendisliği Lisans mezunu olmak

(16)Maden Mühendisliği Anabilim Dalına başvuru yapacak adayların aşağıda belirtilen Lisans programından mezun olmaları gerekmektedir.
-Maden Mühendisliği Lisans mezunu olmak.

-Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisans Mezunu olmak.

(17) Yüksek lisans adayları hangi LYS puan türünden mezun ise belgelendirmek kaydıyla o alandaki ALES puan türü dikkate alınacaktır.

(18) Hemşirelik Tezli Yüksek lisans programına başvuru yapabilmek için Hemşirelik ve/veya Sağlık Memurluğu Lisans Programı mezunu olmak gerekir.

(19) Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi Tezli Yüksek Lisans programına başvuru yapabilmek için Fakülte ve Yüksekokulların en az dört yıllık programlarından mezun olmaları gerekir. Sağlık Yönetimi, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Kurumları Yöneticiliği lisans diploması olmayanlar, mezun oldukları lisans programı türüne göre zorunlu kredi yükü dışında bir
yarıyıl ya da bir yıl bilimsel hazırlık programına alınırlar.

(20) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Tezli Yüksek Lisans Programına başvuru yapabilmek için Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Lisans Programı mezunu olmak gerekir.

(21) Histoloji ve Embriyoloji Tezli Yüksek Lisans Programına başvuru yapabilmek için Tıp Fakültesi mezunu olmak gerekir.

(22) Yüksek Lisans adaylarının YDS, ÜDS, KPDS ve Üniversitelerarası Kurul tarafından geçerliliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az eşdeğer 40 puan almış olmaları gerekir.

(23) Arkeoloji bölümünden mezun olan yüksek lisans ve doktora adayları hangi ÖSS puan türünden mezun ise belgelendirmek kaydıyla o alandaki ALES puan türü dikkate alınacaktır. Diğer bölüm mezunu öğrenci adayları ve belgelendiremeyen Arkeoloji bölümü öğrenci adayları için ALES EA puan türü dikkate alınacaktır.

(24) ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Değerlendirme Lisans Mezuniyet Notunun %50’si, Yazılı veya Mülakat notunun %50’si alınarak yapılır.

(25) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Doktora programına başvuru yapabilmek için Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri yüksek lisans programından mezun olmak gerekir.
(26)
İşletme Tezli Yüksek Lisans Programına başvuru yapabilmek için Mezuniyet derecesinin 4 tam not üzerinden en az 2.40 olması gerekir.
(27)
İşletme Doktora Programına başvuru yapacak adayların ALES’ten EA Puan türünde en az 70 puan almış olmaları gerekir.

(28) Rekreasyon Tezli Yüksek Lisans Programına başvuru yapacak adayların ALES’ten en az 60 puan almış olmaları gerekir.

(29) Doktora programlarına başvuru yapabilmek için Yüksek Lisans mezunu olmak gerekir.

(30) Tarih doktora programına başvuru yapabilmek için Tarih Alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak gerekir.

(31) Türk Dili ve Edebiyatı tezli yüksek lisans programına başvuru yapabilmek için Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans Programından mezun olmak gerekir.

(32)
Türk Dili ve Edebiyatı doktora programına başvuru yapabilmek için Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı yüksek lisans programından mezun olmak gerekir.

(33)Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim programlarına kayıt yaptıran öğrenci sayısının 20’den az olması halinde programın açılıp açılmayacağına Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yönetim Kurulu Karar verecektir.

(34) EYTP Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programına Kesin Kayıt Hakkı kazananların harç miktarı 4.000,00 TL olup, I. ve II. Yarıyıllarda 2 eşit taksit halinde ödenecektir.

(35)Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim Programlarına Kesin Kayıt Hakkı kazananların harç miktarı 4.500,00 TL olup, I. II. ve III. Yarıyıllarda 3 eşit taksit halinde ödenecektir. 3. yarıyıldan sonra kullanılan ek dönemler için ilgili yarıyılın Tezsiz Yüksek Lisans II. Öğretim harç ücretinin 1/3’ü yatırılacak.

(36)
İşletme Anabilim Dalı Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kesin Kayıt Hakkı kazananların harç miktarı 4.050,00 TL olup, I. II. ve III. Yarıyıllarda 3 eşit taksit halinde ödenecektir. 3. yarıyıldan sonra kullanılan ek dönemler için ilgili yarıyılın Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans harç ücretinin 1/3’ü yatırılacak.

Önceki MakaleDGS Tekstil Mühendisliği Taban Puanları 2014
Sonraki MakaleDGS Tekstil Tasarımı Bölümü Taban Puanları 2014

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz