Osmanlı Padişahı Abdülmecid Hakkında Bilgi

0
126
osmanlı padişahı abdülmecid
osmanlı padişahı abdülmecid

(1823-1861). Osmanlı imparatorluğu padişahla­rının otuz birincisidir. Babası Mahmut II.. an­nesi Bezmiâlem Sultandır. Babasının ölümü üzerine 1839 yılında tahta çıkmıştır. O gün­lerde Osmanlı ordusu Nizip dolaylarında Mısır ordusuna yenilmiş, Abdülmecit’in tahta çıkı­şını izleyen dördüncü günde de Kaptanı Der­ya Ahmet Fevzi Paşa, sadrazam Hüsrev Pa­şanın düşmanlığından korkarak donanmayla birlikte Mısır valisi Mehmet Ali Paşaya sığın­mıştır. İmparatorluk önemli bir tehlikeyle karşı. karşıyadır. Londra’da Osmanlı elçisi bulu­nan Mustafa Reşit Paşa, istanbul’a dönerek, yapılması zorunlu ve gerekli yenileşme hare­ketleri için genç padişahın onayını sağlar. «Gülhane hattı» adlı büyük ıslahat ilân edi­lir. Bu. yıllar boyu sürüp giden, kendi başı­na buyruk yönetimin bir çeşit son bulması­dır. «Güihane hattı» nın ilânı hem yurt için­de, hem de özellikle Batı dünyasında olumlu bir etki yaratır. Mısır ve Boğazlar problem­leri Osmanlı imparatorluğu çıkarlarına göre çözümlenir ve ülkeye sığınan Macar devrim­cileri de. Avusturya’nın bütün direnmelerine rağmen geri verilmez. Kudüs’te Ortodokslarla Katolikler arasında kopan büyük çekişmeye karışmak isteyen Rusya’nın teklifleri geri çev­rilir. Bunun üzerine Rusya. Eflak ve Boğdan’ı işgale yeltenir. Babıali Rusya’ya savaş ilân eder.

Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa. Sılıstre’de Rus ordularını yener buna karşılık Rus donan­ması Sinop’taki Osmanlı donanmasına beklen­medik bir baskın vererek vakar ve duruma Batılı büyük devletler karışma zorunlugunu duyarlar. Batılı büyük devletlerin tek kaygısı, bu tur bir yenilgi sonucu Boğazların Osmanlı imparatorluğunun elinden çıkıp Rusların eli­ne geçmesi ihtimalidir.

İngiltere. Fransa Sardunya Kemen Osmanlı imparatorluğunun yanında Rusya’ya karşı sa­vaşa girerIer. Bu birleşmiş güçlerin Sivasto­pol’ü ellerine geçirmeleri üzerine Rusya ye­nilir ve birincisi Viyana da, ikincisi de Pariste toplanan iki konferans sonucu Boğazlar yine Osmanlı imparatorluğunda kalır. Böylece Batılı devletlerle birlikte Osmanlı imparatorluğu da rahat bir soluk alır.

Abdülmecid Döneminde Neler Yapılmıştır ?

Abdülmecıt döneminde yurdumuzda birçok yararlı işler de yapılmıştır. Bunlar arasında Sultanahmet camii içinde «Mekteb i Maarifi Adli» adını taşıyan ilk rüştiye (ortaokul I açıl­mış, giderek bunların sayıları beşe çıkarıl­mıştır. Bunun yanı sıra yirmi beş ilimizde başka rüştiyeler ve lise ayarı Dârül-Maarif okulu açılmıştır. Abdülmecit. bu çeşit bilim ocaklarıyla yakından ilgilenmiş, sınavlara katılmış. başarı gösteren öğrencilere armağanlar dağıtmıştır. 1843 yılında Ayasofya’da da bir üniversite yapılmasına girişilmiş, bu bilim yurdunda öğretim üyeliği yapmak üzere yetişsinler diye Batı ülkelerine öğrenciler gönderilmiştir.

Kitap yazımı için Encümen-i Daniş adiyle bir akademi kurulmuş, batıdan öğretmenler getirilmiştir. İlk olarak bir öğretmen okulunun açılması (1848) ve İzmit Kâğıt fabrikasının yapımı (1858), Adliye ve Maarif nazırlıklarının kurulması da bu yılların ürünlerindendir.
Bütün bu olumlu işlerin yapımı için gerekli harcamalar Batıdan alınan borçlarla yapılıyor ve paraların büyük çoğunluğu da padişahın kişisel zevkleri uğruna su gibi akıtılıyordu. Bu da halk arasında hoşnutsuzluk doğurmakta gecikmedi. Türlü karışıklıklar çıktı; Cizre-de ayaklanmalar oldu, bunu Eflak ve Buğdan ayaklanmaları izledi; kıvılcım oradan Karadağ’a sıçradı. Hoşnutsuzlar Abdülmecit’i tahtından alaşağı etmek için «Kuleli vakası» diye anılan bir girişime kalkıştılarsa da başarısızlığa uğradılar. Abdülmecit, 38 yaşında veremden öldü.

Önceki MakaleGeleneksel Türk spor ve oyunlarının günümüzde de devam etmesi
Sonraki MakaleSon Osmanlı Halifesi Abdülmecit Kimdir

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz