PTT 2500 Personel Alımı 2017

0
115

PTT 2500 Personel Alımı 2017, başvuru şartları nelerdir, kimler başvurabilir, ptt dağıtıcı alımı, gişe memuru alımı şartları başvuru koşulları.

PTT 2500 Personel Alımı 2017
Ptt personel alımı 2017

2017 yılı içinde PTT 2 bin 500 personel alımı yapacak. Başvuru koşulları ve kadroların hangi pozisyonlarda kaç adet açılacağına ilişkin duyuru önümüzdeki günlerde yapılacaktır. Müjdeli haberi Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme bakanı Ahmet Arslan katılmış olduğu bir programda, 2017 yılınde 2500 personel istihdam edileceği haberini verdi.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

a) Geçmişte yapılan alımlara baktığımızda PTT’nin genel başvuru koşulları ;
b) Türk vadandaşı olmak,
c) 18 yaşını tamamlamış ve 35 den gün almamış olmak.
d) Kamu haklarından yasaklı olmamak.
e) Kasten işlenen bir suçtan dolayı altı ay veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.
f) Askerlik hizmetini yapmış yada erteletmiş olmak.
g) Sürekli görev yapabileceğine engel olmayacak bir rahatsızlığı olmamak. Bunu belgelemek.
ğ) Mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
h) Başvuracağı pozisyona ilişkin öğrenim şartını taşımak.
ı) Sözlü sınavda başarılı olmak.
i) Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan emekli olmamak.
Önceki kamu kuruluşundan disiplin cezası ile işten çıkarılmış olmamak.

Hangi kadrolara kaç kişi alınacağına ilişkin bir açıklama yapıldığında bu sayfa güncellenecektir, bu sayfadan detaylı olarak incelemede bulunabilirsiniz. Ancak şuan sadece PTT ‘nin alım yapacağı konusunda bir açıklama yapılmıştır.

PERSONEL ALIMINA İLİŞKİN TABLO
Belirlenmedi.. Başvurular alınacaktır.
Belirlenmedi.. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar açıklanacaktır.
Belirlenmedi.. Sözlü sınavların yeri, tarihi ve saati açıklanacaktır.
Belirlenmedi.. Sözlü sınavlar yapılacaktır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here