Rusya’nın Osmanlı Üzerindeki Politikası Hakkında Bilgi

0
243

Rusya’nın Osmanlı Politikası Hakkında Bilgi, konu özeti, ödev araştırması, kısaca bilgi,

c) Rusya’nın Osmanlı Politikası:
• Çarlık Rusyası’nın Osmanlı Devleti’ne yönelik politikası I. Petro tarafından belirlenmiştir.
• Rusya’nın esas amacı açık denizlere çıkabilmek olmuş bu yüzden Rus dış politikasının temelini; İstanbul’u ve Boğazları ele geçirmek ya da
boğazları denetimi altında bulundurmak oluşturmuştur.
• 18. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin en büyük düşmanı durumuna gelen Rusya Küçük Kaynarca Anlaşması’yla Osmanlı Devleti’nde yaşayan Ortadoksların haklarını koruma rolü oynamaya başlamıştır. Böylece Osmanlı Devleti’nin içişlerine karışma fırsatı elde etmiştir.
• Balkanlarda kendisine nüfuz alanı yaratmaya çalışan Rusya, Balkan milletlerine milliyetçilik düşüncesini aşılayıp onların Osmanlı Devleti’ne baş kaldırmalarına sebep olmuştur.
• Osmanlı Devleti’ne isyan eden Balkan milletlerine her bakımdan destek sağlayan Rusya ‘nın bir yandan da Balkanlarda ve Osmanlı Devleti üzerinde hızla genişlemeye çalışması, bu durumun çıkarlarına uygun gelmediği bazı Avrupa devletlerinin tepkisine neden olmuştur.
• Kırım Savaşı’ndan sonra imzalanan Paris Anlaşması Osmanlı Devleti’ni bir süre Rusya’ya karşı korumuştur. Rusya’nın Panislavist bir politikaya yönelerek Balkan milletlerini ayaklandırması, Doğu Anadolu’da yaşayan Ermenileri kışkırtması Osmanlı Devleti’ni Rusya karşısında yeniden zor duruma düşürmüştür.
• I. Dünya Savaşı sırasında Osmanlı topraklarını gizli olarak paylaşan devletlerden biri olan Rusya Bolşevik İhtilali’nin patlak vermesi ve çarlık rejiminin yıkılmasıyla bu planını uygulayamamıştır.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here