Sadabat Paktı Nedir Üyeleri Hangi Ülkeler Devletlerdir

1
260
sadabat paktı önemi hakkında bilgi
sadabat paktı önemi hakkında bilgi

SADABAT PAKTI, 1937’de Türkiye, Irak, Afganistan ve İran arasında imzala­nan saldırmazlık paktı. Atatürk’ün ulus­lararası ilişkilerde izlemekte olduğu po­litika, iki savaş arası dönemde kendisini, büyük devletlerin yayılma politikasına karşı, komşu ülkelerle dostluk ve işbirli­ğine dayalı bir kuvvetler dengesi oluştur­mak biçiminde gösterdi. Bu yöndeki po­litikanın bir sonucu olarak 1934’te Ati­na’da Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında Balkan Antantı olarak adlandırılan savunma sistemi oluşturuldu. Ancak bu dönemde Musso­lini İtalyası’nın izlemekte olduğu yayıl­macı politikanın bir sonucu olarak Habe­şistan’a yönettiği saldırılar, Faşist İtal­ya’yı Ortadoğu için önemli bir tehdit öğesi durumuna getirdi. Böylece bu böl­gede ortak bir savunma sisteminin oluş­turulması zorunluluğu doğdu. Sadabat Paktı bu koşullar altında 8 Temmuz 1937’de Tahran’daki Sadabat Sarayı’nda bir araya gelen bu dört devletçe imzalan­dı. Bu paktın içerdiği hükümlere göre, devletler birbirlerinin içişlerine kanşmayacaklarına; ortak sınırlarına saygı gös­tereceklerine; aralarında uyuşmazlık or­taya çıkması durumunda sorunu Millet­ler Cemiyeti’ne götüreceklerine; birbir-birlerine karşı zora başvurmayıp, bu ko­nuda Balkan Antantı’nda yer alan hü­kümlere uyacaklarına; ortak çıkarların sözkonusu olduğu uluslararası anlaşmaz­lıklarda birbirlerine danışacaklarına, bir­birlerine hiçbir biçimde saldırı düzenle­meyeceklerine ve saldın amacı güden hiçbir siyasal birliğe katılmayacaklarına ilişkin olarak güvence verdiler. İmzala­nan bu paktın süresi beş yıl olarak belir­lenirken bu sürenin bitiminde kendiliğin­den uzayabileceği de öngörüldü. İmzacı ülkelerden hiçbirinin üyelikten resmen çekilmemesine karşın İkinci Dünya Sa­vaşı ve sonraki dönemde bu pakt işlerli­ğini yitirerek kendiliğinden geçersiz du­ruma geldi.

Önceki MakaleGelir Uzman Yardımcılığı Sınavı 2011
Sonraki MakaleSad Suresi Anlamı Tefsiri Meali Bilgi

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz