Toki Evleri Başvuru Nasıl Yapılır ? Şartları Nelerdir ?

7
626

tokiToki evleri toplu konut olarak dar gelirliye ev satın alma imkanı sağlayan en önemli konut projesi olan Toki evlerine nasıl başvuru yapabiliriz ? Başvuru sırasında aranan şartlar nelerdir ? Tüm bu soruların cevaplarını bu başlık altında cevap vermeye çalışacağız değerli okurlar.

Toki evleri dar gelirliye aylık kira öder gibi bir miktar para ödeyip ev sahibi yapmak için yapılmış bir proje, oldukça güzel ve son derece faydalı bir proje olan toki projesi ülkemizde son sürat devam etmektedir. Siz de bu toki evlerinden birine yazılabilir, siz de kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz.

Herkesin merak ettiği konulardan birisi Toki nin yapmış olduğu bu güzel evlere nasıl başvuru yapabilirim ? Başvuru şartları nelerdir ? Kimlere ev çıkar kime çıkmaz ? Başvuru yaparken ne istenir ? Toki kira öder gibi ev sahibi olmak için başvuru şartları yazının devamında..

Toki Evleri Başvuru Şartları

 ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

 1. T.C. vatandaşı olması,
 1. Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

·      Şehit Aileleri, Maluller  ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az   3 (üç ) yıldır ikamet ediyor olması veya il/ilçe nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir.

 1. Toplu Konut İdaresinden  konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması, (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)
 1. Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı bağımsız herhangi bir gayrimenkulün olmaması, (Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)
 1. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması  gerekmekte olup, ancak,

·       Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

 1. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 2.600 TL. olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 2.600 TL. olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 3.100 TL olarak uygulanacaktır.)
 1. Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

·  1. Kategori olan“Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimlerinin” ,

·  2. Kategori olan“İstiklal Savaşı Gazisi,  Kore Gazisi , Kıbrıs ve Vatani Hizmet Gazilerinin” ,

·  3. Kategori olan “En az %40 Özürlü Vatandaşlarımızın”

·  4. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”

Başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

 1. Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİ VE  BELGELER :

Başvuru sahipleri,

1.     Hane halkı gelirinin en fazla net 2.600TL olduğunu kanıtlayan gelir belgeleri,

·       Başvuru sahibi evli ise kendisi, eşi, velayeti altındaki çocuklarından çalışan varsa kendisinin eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının ayrı ayrı gelirini kanıtlayan belgeler (tabi olarak çalıştıkları sosyal güvenlik kurumlarından çalıştığına dair alınan belgeler ile maaş bordroları, maaş belgeleri, vb.)

·       Başvuru sahibi, eşi veya velayeti altındaki çocuklardan herhangi biri çalışmıyorsa Sosyal Güvenlik Kurumundan çalışmadığına dair belgeleri,

Ayrıca,

·       Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre  T.C. Emekli Sandığından alacakları “Belgeyi”

·       Gaziler’de  T.C. Emekli Sandığı Genel ,Müdürlüğünden  alacakları “Gazi Kimlik Belgesi”ni,

·       Özürlü vatandaşlarımız, Özürlüler İdaresi tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlıkheyet raporunu (en az % 40 özürlü olduğuna dair)

İbraz edeceklerdir.

KURA ÇEKİLİŞİ :

1.    Şehit Aileleri, Maluller (Terör Malulleri)ile Dul ve Yetimlerine kuraya girmeden konut alma hakkı tanınacak, ancak bu kişilerin konutları öncelikli olarak kura ile belirlenecektir.

2.     İstiklal Savaşı Gazisi, Kore Gazisi, Kıbrıs ve Vatani Hizmet Gazilerine konut sayısının %5’i kadarkontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

3.    Özürlü vatandaşlarımıza konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

4.    Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

1.    Sırada Şehit Aileleri, Maluller (Terör Malulleri) ile Dul ve Yetimlerin konutları,

2.    Sırada gazilerin konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası

3.    Sırada özürlü vatandaşlarımızın konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası

4.    Diğer başvuru sahiplerinin Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası,

SÖZLEŞME İMZALAMA AŞAMASINDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER:

1.     İl/ilçe  Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ve  adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan …… il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge (Şehit Aileleri, Maluller (Terör Malulleri) ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuranlar 3 (üç ) yıl ikamet ettiğini kanıtlayacak belgeyi) ibraz edecektir.

2.     1.Kategori Şehit Aileleri, Maluller ile Dul ve Yetimleri hariç olmak üzere diğer 3 kategoriden hak sahibi olarak belirlenen vatandaşlar, İl/ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün, bulunmadığına dair belgeyi ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır. Kanıtlayamayanların hakları iptal edilecektir.

Gerekli görüldüğünde ek belge istenebilecektir.

1. KATEGORİDE EVRAK İBRAZ EDEREK HAK SAHİBİ OLANLARDAN TOPLU KONUT FONUNDAN ŞEHİT AİLELERİ, MALULLER İLE DUL VE YETİMLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ KONUT KREDİSİNDEN YARARLANMAK İSTENMESİ DURUMUNDA SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ;

1-     Aracı Bankanın T.C. Ziraat Bankası A.Ş. olması halinde;

a)    İlan edilen tarihler arasında kura ile belirlenen konuta ilişkin “Konut Tahsis Belgesi”ni ilgili Banka Şubesinden temin edecektir.

b)    Hak sahibine ilişkin bilgiler ile “Konut Tahsis Belgesi”, ilgili Temerküz Banka şubesi tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğüne ulaştırılacaktır.

c)    T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğü hak sahibine ilişkin kredi talebini Toplu Konut İdaresi Başkanlığına iletecek ve açılacak olan kredi tutarı konut bedelinden mahsup edilecektir. Bakiye borç kalması durumunda 120 ay vadeyle ödenecektir. Ancak, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez.

2-    Aracı Bankanın T.C. Ziraat Bankası A.Ş. dışında başka bir banka olması halinde;

a)    İlan edilen tarihler arasında ilgili Banka şubesinden  alacakları “Konut Tahsis Belgesi” ile birlikte T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubesine başvuracaktır. https://www.kisaozet.net/ Başvurular T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Şubesi tarafından T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Bireysel Krediler Daire Başkanlığı’na iletilecektir.

b)     T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından İdaremizden talep edilen kredi tutarları konut satışına aracılık eden Banka şubesinde hak sahipleri adına açılan hesaba aktarılması için İdaremizce talimat verilir. Aktarılacak olan kredi https://www.kisaozet.net/ tutarı konut bedelinden mahsup edilir, bakiye borç kalması durumunda  120 ay vadeyle ödenir. Ancak, seçilen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar kredi tutarını geçemez.

EVRAK İBRAZ EDEREK HAK SAHİBİ OLAN VE TOPLU KONUT FONUNDAN ŞEHİT AİLELERİNE, MALÜLLERİ İLE DUL VE YETİMLERİNE AÇILACAK FAİZSİZ KONUT KREDİSİNİ KULLANMAKSIZIN 1. KATEGORİDE SÖZLEŞME İMZALANMAK İSTENMESİ DURUMUNDA SÖZLEŞME İMZALAMA İŞLEMLERİ;

İdaremizce ilan edilecek tarihler arasında, kura ile belirlenen konuta ilişkin peşinat https://www.kisaozet.net/ bedelini yatırarak sözleşme imzalayacaklardır.

Söz konusu kişilere bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut satışı yapılacaktır.

Konutlar, %12 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır.

OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ ;

Alt gelir grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup,   alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının  söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.


YOKSUL GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

 1. T.C. vatandaşı olması,
 1. Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,
 1. Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması,
 1. Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki https://www.kisaozet.net/ çocuklara ait tapuda kayıtlı herhangi bir gayrimenkulün bulunmaması,
 1. Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması  gerekmekte olup, ancak,

·       Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.

 1. Sosyal Güvenlik Kurumuna tabi olmaması,
 1. Sosyal Güvenlik Kurumu’na hiç sağlık primi ödemeyenler veya en fazla brüt asgari ücretin 1/3ünün %12si kadar sağlık primi ödeyenler, (Eski Yeşil Kart sahipleri), 2022 Sayılı Kanun kapsamında maaş alanlar ve 3294 Sayılı Kanun kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu’ndan yararlananlar katılabilecektir.
 1. Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

·  1. Kategori olan “En az %40 Özürlü Vatandaşlarımızın”

·  2. Kategori olan “Diğer alıcı adaylarının”

Başvuruları ayrı olarak 2 kategoride kabul edilecektir.

 1. Bir hane halkı adına, yani kişinin https://www.kisaozet.net/ kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER;

1.    Sosyal Güvenlik Kurumu’na hiç sağlık primi ödemeyenler veya en fazla brüt asgari ücretin 1/3ünün %12si kadar sağlık primi ödeyenler, (Eski Yeşil Kartlılar)

2.    2022 sayılı Kanun kapsamında maaş alanların “Maaş Kimlik Kartı” fotokopisini,

 1. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu’ndan yararlananlar, Fon’dan yararlandıklarına ilişkin …………. İli Valiliğinden veya İlçe Kaymakamlıklarından alınacak belgeyi,
 1. Sosyal Güvenlik Kurumu’na sağlık primi ödemeyen, Sosyal Yardımlaşma Fonu’ndan Yararlanmayanlar, 2022 sayılı Kanun kapsamında maaş almayanlar; Sosyal Güvenlik Kurumundan başvuru tarihi itibariyle eşinin ve kendisinin ilişiği olmadığına dair belgeleri,

5.    Ayrıca, Özürlü vatandaşlarımız, Özürlüler İdaresi tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 özürlü olduğuna dair)

6.    Başvuru Formunda istenilen diğer bilgileri vermekle yükümlü olacak olup, ayrıca başvuru formu imzalayarak kendisinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının kira, faiz geliri vb gelirinin olmadığını beyan edecektir.

KURA ÇEKİLİŞİ :

·      Özürlü vatandaşlarımıza konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte tekrar kuraya tabi tutulacaktır.

·      Diğer başvuru sahipleri, İdaremiz genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile belirlenecektir.

Kura çekim işlemleri belirlenen kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir.

1-Sırada özürlü vatandaşlarımızın konut Alma hakkı ve konut belirleme kurası

2-Diğer başvuru sahiplerinin Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme kurası,

SÖZLEŞME İMZALAMA AŞAMASINDA İBRAZ EDİLECEK BELGELER:

Kurada, asil ve yedek olarak belirlenenler

1-İl/ilçe Nüfus Müdürlüğünden onaylı vukuatlı nüfus kaydı ve adrese dayalı kayıt sistemine göre alınacak olan …… il sınırları içerisinde 1 (bir) yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiğini kanıtlayacak belge

2-İl/ilçe Tapu Sicil Müdürlüğünden başvuru sahibinin, kendisine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına ait tapuda kayıtlı herhangi bir bağımsız gayrimenkulün bulunmadığına dair https://www.kisaozet.net/ belgeyi ilan edilen tarihlerde ibraz ederek başvuru şartlarına sahip olduklarını kanıtlayacaklardır. Kanıtlayamayanların hakları iptal edilecektir.

Gerekli görüldüğünde ek belgeler istenebilecektir.


OTURMA KOŞULU ve DEVİR İŞLEMLERİ ;

Yoksul grubu projelerinde hak sahibi olup sözleşme imzalayanlar konutlarını borçları bitene kadar devredemeyeceklerdir.

Ayrıca, sözleşme imzalanan konut için borç bitene kadar, alıcının veya ailesi için ikamet koşulu aranacak olup,   alıcının, kendisinin, eşinin veya çocuklarının söz konusu konutta ikamet etmediklerinin tespit edilmesi halinde sözleşmeleri feshedilecektir.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde, kurada hak sahibi olanların konut alma hakları iptal edilecektir. Sözleşme imzalanmış ise sözleşmeleri feshedilerek gerekli hallerde ödenen peşinat tutarları irat kaydedilecek ve ödenen taksit tutarları masraflar tahsil edildikten sonra faizsiz olarak iade edilecektir.

Önceki MakaleBoyama Kitabı Sayfaları, Kağıtları İndir, Yazıcıdan Çıkart
Sonraki MakaleToki Evleri Aylık Taksit Fiyatı ve Toplam Ev Tutarı Nekadar ?

7 Yorum Yapıldı

 1. resul bey zaten 2600 tl altında bütçesi olanlara diyor, yazıyı dikkatli okumadınız sanırım. Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 2.600 TL. olması, (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 2.600 TL. olması gerekmektedir.)
  yani 2600 geçmeyecek.

 2. 2600 tl aile gelirimiz olsa neden dar gelirliler için tokiye başvuralım.Mesaj alınmıştır yine zengine kapı açıldı .2600 maaş bodrosu bankaya verince dairenin tümüne kredi kullanıyosunuz.Neyse buda sizin bir pazarınız hatırlı olsun.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz