Bozkır Nedir? Bozkır İklimi Nerede Görülür? Bozkır İkliminin Görüldüğü Yerlerin Coğrafi Özellikleri Nelerdir

0
395
Bozkır Nedir

Bozkır Nedir? Bozkır İklimi Nerede Görülür? Bozkır İkliminin Görüldüğü Yerlerin Coğrafi Özellikleri Nelerdir?

Ülkemizde yedi bölge vardır bu bölgelerin birbirleri arasında iklim konusunda oldukça büyük farklılıklar gözlemlenir. Kıyı bölgelerimizin birbirleri ile olan iklim ilişkileri benzerlik gösterse de kuzey ve güney kıyılarımız arasında büyük farklılıklar mevcuttur. Şimdi sizlere Bozkır ikliminin nerede görüldüğünü ve bu iklim hakkında kısaca bilmeniz gerekenlerden bahsedeceğiz.

Bozkır Nedir?

Bozkır Nedir? Bozkır İklimi Nerede Görülür? Bozkır İkliminin Görüldüğü Yerlerin Coğrafi Özellikleri Nelerdir
bozkır iklimi

Bozkır iklimini tanımlamak için kısaca, iklimden dolayı ağaç yetişmesinin olanaklı olmadığı bölgelerde görülen küçük çalı ve ot toplulukları olarak söylenebilir.
Bozkır ikliminin en belirgin özelliklerinden birisi yıllık bazda yağış miktarının az olması toprağa az yağmur düşmesi ve buna bağlı olarak bitki örtüsünün gelişmemesi veya az gelişmesidir. Yıllık ve günlük sıcaklık farkları bozkır ikliminde yüksek olduğu gözlemlenir. Bitki örtüsü genellikle bozkır ve step olarak görülür.

 

BOZKIR İKLİMİ NERELERDE GÖRÜLÜR?

 

Bozkır Nedir? Bozkır İklimi Nerede Görülür? Bozkır İkliminin Görüldüğü Yerlerin Coğrafi Özellikleri Nelerdir
bozkır nedir, bozkır iklimi

Ülkemizde bozkır iklimi pek çok farklı bölgede görülür ancak bunlardan bazıları şunlardır; . Doğu Anadolu bölgesi, İç Batı Ege ve Ergene havzasının tamamında; Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer yer kendini gösteren bozkır ikliminde genellikle küçük ot ve çalı toplulukları olarak görülmektedir.

Bozkır İkliminin Görüldüğü Yerlerin Coğrafi Özellikleri Nelerdir

Bozkır iklimi genellikle yarı kurak bölgelerde yağışın az olduğu günlük sıcaklık farklarının oldukça fazla olduğu bölgelerde ağaç yetişmesinin olanaklı olmadığı coğrafi bölgelerde görülür. Bu bölgelerde bozkır iklimi adı verilen ot ve çalı toplulukları görülmektedir.

Bu bölgelerde ağaç yetişmesi olanaklı olmadığından bozkır iklimi görülür.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here