Osmanlı’da gelir kaynakları, Osmanlı gelirleri nereden sağlıyordu

0
140

Osmanlı’da gelirler, Osmanlı gelirleri nereden sağlıyordu, osmanlı ekonomisindeki gelirler nelerdir, gelir kaynakları.

Temel kaynak fetihlerdi, başka ülkelerden alınan vergiler ve harçlar da bu gelirlerin içinde yer almaktaydı. Ticari gelirler, ipek yolu gibi gelirler de mevcuttur.

Esnaflardan alınan örfi vergiler,
Defterdarların başına olduğu bir maliye yapısı mevcuttur,
3 tür vergi vardır ;
Şeri vergiler : Dinin belirlediği zekat, öşür, gayrimüslimlerden cizye ve hara.
Örfi vergiler : Geleneklerin belirlediği,
Tekalif i Sakka : Olağanüstü durumlarda toplanan vergiler,
Osmanlı’da Padişah ve vezirler, ulema sınıfı vergi vermezdi.
Alınan vergiler halkın refahı için toplanırdı.
Toprak sisteminin bozulması , fetihlerin azalması, ticaret yollarının öneminin azalması, ekonomik alanda bozulmaya neden oldu.
İltizam sistemi ihale usulü vergi toplama hakkı açık artırma yoluyla birilerine veriliyordu.
İltizam sahibi kişiye mültezim denird. İltizam sistemi ayan sınıfını ortaya çıkardı.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here