Birleşmiş Milletlerin Teşkilat Yapısı

0
380
Birleşmiş milletler teşkilat yapısı

Birleşmiş Milletlerin Teşkilat Yapısı Nasıldır? BM Teşkilat Yapısı Hakkında Bilgi. Bu yazıda BM teşkilat yapısı hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Birleşmiş Milletlerin Teşkilat Yapısı
Birleşmiş milletler teşkilat yapısı

Birleşmiş Milletlerin teşkilat yapısına baktığımızda 6 temel organı vardır.

Birleşmiş Milletler 6 Temel Organı

  1. Genel Kurul,
  2. Güvenlik Konseyi,
  3. Ekonomik ve Sosyal Konsey,
  4. Vesayet Konseyi,
  5. Uluslararası Adalet Divanı,
  6. Genel sekreterlik.

1.Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Uluslararası güvenliği ele alan görüşmeler yapmak ve tavsiye kararlarını almak, Dünya barışı ile ilgili konularda oturumlar düzenlemek, Herkesi kapsayan temel hak ve özgürlükler ile ilgili oturumlar düzenlemek ve kararlar almak, uluslararası sorunları barışçıl yollarla çözmek için çalışmak, diğer BM organlarının vereceği kararları değerlendirmek, Güvenlik Konseyi’nin tavsiyesi üzerine Genel Sekreter’i atamak gibi görevleri vadır.

2.Güvenlik Konseyi

Uluslararası barışı ve güvenliği korumak, silah üretiminde düzenleyici önlemlere başvurmak, sorunlu olan durumları barışçıl bir hale sokmak, Uluslararası anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne ilişkin tavsiye sunmak, Anlaşmazlıkları barışçıl yollarla düzenlenmesine yönelik çözümler bulmak, Uluslararası adalet divanından yasal konularda hukuki rapor talep etmek.

3- Ekonomik ve Sosyal Konsey

Uluslararası ekonomik ve sosyal konuları ele almak ve bu konularda rapor hazırlamak, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı gösterilmesi konusunda çalışmak gibi ekonomi ve sosyal durumlara ilişkin görevleri vardır.

4- 1945 yılında BM antlaşmasının gereğince kurulmuştur.

5-Uluslararası Adalet Divanı

6-Genel Sekreterlik

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here