Yasaların olmadığını düşündüğünüzde ortaya çıkabilecek durumlar

0
59

Toplumsal yaşamı düzenleyen yasaların bir an için olmadığını düşündüğünüzde ortaya çıkabilecek bir durumla ilgili gazete haberi yazınız.

Yasalar bizim hayatımızı düzenleyen ilişkilerimizin nasıl olması gerektiği konusunda fikir veren, bu kurallara uymayanların ve yasaları çiğneyenlerin ise maddi veya manevi bir yaptırım ile karşılaşacağını bildiren herkesin uyması gereken kurallar bütünüdür. Bu kurallar insanların birbirlerine karşı olan tutumlarını davranışlarını engellemektedir.

Yasaların olmadığı bir toplum düşündüğümüzde bu toplumda insanların birbirlerine karşı olan davranışları, tutumları son derece ilkel ve kötü durumdadır, hele birde insanların eğitim durumları cahil ise o zaman vay hallerine.. Cinayetler, her türlü kötülükler bu toplumda görülür, insanların hak, hukuk kavramları olmaz her zaman güçlü olan güçsüzü ezer ve güçlü kişiler daha da güçlenecek eylemlerde bulunur, insanların yaşamlarının bir önemi kalmaz ve böylece bu yasaların olmadığı toplumlarda yaşamak ve hayatı sürdürme imkanı da kalmayabilir.

Sizin Düşünceniz Nedir?

Please enter your comment!
Please enter your name here